Verhuurcentrum Breskens
Breskens strand
Breskens strand

Privacybeleid

Privacyverklaring

AVG (General Data Protection Regulation)

Bedrijfsgegevens Verhuurcentrum Breskens

Verhuurcentrum Breskens (VCB), onderdeel van VOF Keijmel –en van Gent, gevestigd te Boulevard 8, 4511AC te Breskens, Nederland, ten dezen vertegenwoordigd door dhr. Ph.A. Keijmel, J.G.G. Keijmel –van Gent en V.F. Keijmel als eigenaren. Verhuurcentrum Breskens wordt voor de afhandeling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vertegenwoordigd door dhr. V.F. Keijmel als vrijwillig aangestelde Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).

Leidende toezichthouder

VCB is gevestigd in Nederland, waardoor de leidende toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Het doel van de gegevensvastlegging door Verhuurcentrum Breskens

VCB bemiddelt in verhuur van particuliere vakantiewoningen tussen de eigenaar (de verhuurder) enerzijds en de gast (huurder) anderzijds. Voor de verhuur zijn persoonsgegevens van zowel de eigenaar als de gast nodig om een huurovereenkomst tot stand te laten komen. Voor onderhoud van huizen en onderhoud van onze systemen werken wij met verschillende partners samen (derden).

Welke gegevens worden verzameld door Verhuurcentrum Breskens

Voor een boeking zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail Adres
  • Bankgegevens

Daarnaast kan het zijn dat wij aanvullende gegevens vragen, afhankelijk van de boeking zoals:

  • Leeftijd van de meereizende, dit kan van belang zijn als men een kinderbed of kinderstoel nodig heeft, of om te kijken of we te maken hebben met groepen jongeren.

In uitzonderlijke gevallen zijn er situaties mogelijk waarbij wij geen persoonsgegevens verwerken en bewaren.

Naast de gegevens die nodig zijn voor boekingen houden wij ook gegevens, van en voor eigenaren in ons systeem die nodig zijn voor de beheer van woningen zoals de opdrachten aan derden en de afhandeling van klachten. Deze kunnen ook documenten en beeldmateriaal kunnen bevatten van huurder, verhuurder of derden.

Aan wie worden de gegevens eventueel doorgegeven door Verhuurcentrum Breskens

Wij geven de gegevens van de huurder niet door aan de verhuurder of derden. Wij geven de gegevens van de verhuurder niet door aan de huurder of derden. Wij geven de gegevens van derden ook niet door aan de huurder of verhuurder. Onze ICT partners hebben de mogelijkheid tot inzage in ons systeem maar zijn door dezelfde AVG/GDPR wetgeving gebonden aan geheimhouding van deze gegevens. Alleen op bevel van een gerechtelijk instituut of een bij wetgeving bevoegd orgaan dan wel overheidsinstelling kan het zijn dat gegevens gedeeld worden. Mocht dit gebeuren dan worden de mensen waartoe deze gegevens behoren hiervan in kennis gesteld, opdat deze in de gelegenheid worden gesteld om hierin te interveniëren en mogelijkerwijs de openbaring te voorkomen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard door Verhuurcentrum Breskens

De belastingdienst verlangt dat de gegevens die VCB in haar bezit heeft voor een periode van 10 jaar bewaard worden.

Cookies en de reden van gebruik (bij gebruik van cookies) door Verhuurcentrum Breskens

Cookies worden door ons gebruikt om voorkeuren van gebruikers te onthouden en de site werkbaar te maken voor online boekingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het aantal bezoekers van de site te monitoren voor kwaliteitsdoeleinden.

De toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens door Verhuurcentrum Breskens

De persoonsgegevens worden op een beveiligde server en database opgeslagen. De mailserver en boekingsserver werken autonoom van elkaar.

Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

De huurder, verhuurder of derden kunnen ten aller tijden inzage krijgen in hun eigen gegevens en deze corrigeren. Verwijdering van gegevens is alleen mogelijk op het gebied van marketing en promotie. In verband met wetgeving worden gegevens tot 10 jaar bewaard. Omdat wij werken met een gesloten systeem is dataportabiliteit niet mogelijk, onze systemen geven geen mogelijkheid tot exporteren van gegevens naar een “open” bestandsformaat.

Het recht op intrekking van verleende toestemming

U kunt ten aller tijden de verleende toestemming tot het gebruik van uw gegevens intrekken, wij zullen uw gegeven dan niet meer gebruiken, met uitzondering van het afwikkelen van lopende zaken.

Het recht om een klacht in te dienen

Klachten kunt u altijd indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) via info@breskens.nl of schriftelijk naar Verhuurcentrum Breskens, Boulevard 8, 4511AC Breskens, Nederland.