COVID-19

Fur deutsch sehen unter.

 

Beste Gast,

Het zal niemand zijn ontgaan dat het Corona virus Nederland ook heeft bereikt. Wellicht vraagt u zich af, wat momenteel de gevolgen hiervan zijn binnen Verhuurcentrum Breskens. Bij ons op het kantoor houden we onze gezondheid in de gaten en houden de vastgestelde richtlijnen aan volgens het RIVM. Tot op heden heeft niemand last van de bijbehorende symptomen.

Daarnaast volgen wij nauwgezet de informatie van het RIVM. Wij raden u, als gast van een vakantiewoning, ook aan de pagina’s van het RIVM te raadplegen. U kunt deze bereiken via deze link: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Wat kunt u zelf doen?

 • Was uw handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen.

Er is geen reisverbod en/of gesloten grenzen, maar doordat het Corona virus zich nog steeds uitbreidt, kan het zijn dat wij te maken gaan krijgen met annuleringen of uitgestelde vakanties. Wij gaan hier coulant mee om en zorgen, indien mogelijk, dat de boeking uitgesteld wordt naar een andere periode. Ons streven is om de dat in de geboekte woning te doen, als dat niet mogelijk is gaan wij op zoek naar een andere woning die beschikbaar is. Wij hebben ons annuleringsbeleid i.v.m. de coronacrisis dan ook als volgt aangepast.

Wij hanteren een coulant beleid i.v.m. de coronacrisis. Op dit moment zijn er door de Nederlandse overheid maatregelen opgelegd tot en met 6 april, daarom hebben wij ons beleid inzake annuleringen en wijzigingen aangepast:

 • Boekingen met een aankomstdatum vóór 30 april*
  • Deze kunnen kosteloos omgeboekt worden naar een ander tijdstip dit jaar. Hierbij worden dan wel de eventuele meerkosten in rekening gebracht. Mocht de periode goedkoper uitvallen, dan wordt dit verrekend in het voordeel van de gast.
 • Boekingen met een aankomstdatum ná 30 april*
  • Hier zijn de standaard annuleringsvoorwaarden van toepassing
   • 15% van het huurbedrag bij meer dan 90 dagen voor aankomst annuleren
   • 50% van het huurbedrag bij minder dan 90 dagen en meer dan 30 dagen voor aankomst annuleren
   • 75% van het huurbedrag bij minder dan 30 dagen en meer dan 7 dagen voor aankomst annuleren
   • 100% van het huurbedrag bij minder dan 7 dagen voor aankomst annuleren

De boekingskosten worden niet teruggestort.

*Wekelijks zullen wij op donderdagen evalueren of de datum van 30 april aangepast zal moeten worden, de definitieve keuze zullen wij op zijn laatst op donderdag 23 april maken.

Mochten er relevante ontwikkelingen zijn, dan zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte stellen.

Als u vragen heeft, zijn wij bereikbaar op +31 117 382640 of via info@breskens.nl.

Vriendelijke groet,

Familie Keijmel

Verhuurcentrum Breskens

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

Es wird niemandem entgangen sein, dass das Corona-Virus auch die Niederlande erreicht hat. Vielleicht fragen Sie sich, welche Folgen dies derzeit im Verhuurcentrum Breskens hat. In unserem Büro behalten wir unsere Gesundheit im Auge und befolgen die festgelegten Richtlinien gemäß der RIVM. Bislang leidet niemand unter den damit verbundenen Symptomen.

 

Darüber hinaus verfolgen wir die vom RIVM bereitgestellten Informationen genau. Wir empfehlen Ihnen auch, als Gast eines Ferienhauses die Seiten des RIVM zu konsultieren. Sie können sie über diesen Link erreichen: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

Was können Sie selbst tun?

 • Waschen Sie sich regelmäßig die Hände;
 • Husten und Niesen an der Innenseite des Ellenbogens;
 • Verwenden Sie Papiertaschentücher;
 • Geben Sie nicht die Hand.

 

Es gibt kein Reiseverbot und/oder geschlossene Grenzen, aber da sich der Corona-Virus noch immer ausbreitet, müssen wir möglicherweise mit Stornierungen oder verschobenen Ferientagen rechnen. Wir werden damit nachsichtig umgehen und die Buchung, wenn möglich, auf einen anderen Zeitraum verschieben. Unser Ziel ist es, dies in der gebuchten Immobilie zu tun, wenn dies nicht möglich ist, suchen wir nach einer anderen verfügbaren Immobilie. Wir haben unsere Stornierungspolitik aufgrund der Koronakrise wie folgt angepasst.

 

Wir haben eine nachsichtige Politik bezüglich der Korona-Krise. Im Moment gibt es Maßnahmen, die von der niederländischen Regierung bis zum 6. April verhängt werden, deshalb müssen wir unser Vorgehen bei Annullierungen und Änderungen anpassen:

 

 • Buchungen mit einem Ankunftsdatum vor dem 30. April*
  • Diese können kostenfrei auf eine andere Zeit dieses Jahr umgebucht werden. In diesem Fall werden die zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt. Ist der Zeitraum günstiger, wird dies zugunsten des Gastes abgerechnet.
 • Buchungen mit einem Ankunftsdatum nach dem 30. April*
  • Hier gelten die Standard-Stornierungsbedingungen.
   • 15% des Mietbetrags mehr als 90 Tage vor der Ankunft
   • 50% des Mietbetrags weniger als 90 Tage und mehr als 30 Tage vor der Ankunft.
   • 75% des Mietbetrags weniger als 30 Tage und mehr als 7 Tage vor der Ankunft.
   • 100% des Mietbetrags weniger als 7 Tage vor der Ankunft

 Die Buchungskosten werden nicht zurück erstattet.

 

*Jede Woche donnerstags werden wir evaluieren, ob das Datum des 30. April geändert werden muss, die endgültige Wahl wird spätestens am Donnerstag, den 23. April getroffen.

 

Sollte es relevante Entwicklungen geben, werden wir Sie selbstverständlich informieren.

 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns unter +31 117 382640 oder über info@breskens.nl erreichen.

 

Mit freundlichen Grüßen,

 

Familie Keijmel

Verhuurcentrum Breskens

 

Door verder gebruik te maken van onze site accepteert u cookies van ons en derden partijen. Dit zodat we u een zo prettig mogelijke gebruikers ervaring kunnen bieden, wij annonieme statistieken van gebruik van onze website kunnen verzamelen en zodat u pagina's kunt delen op social media.